שאלות ותשובות

בכדי לטפל בדו"ח בתנאים שמספקת נהג 10 עליך להיות חבר בנהג 10, ההטבה

שמקנה נהג 10 בעלויות הטיפול בדו"ח נתונות לחברי נהג 10 בלבד.

אתה לא צריך!! אין כל סיבה להתקשר ולשלם עבור דקות שיחה מיותרות וזאת מכיוון

שכל המידע מצוי ממש כאן באתר.

באמצעות כניסה למערכת יהיה ניתן לקבל מידע מלא אודות מצב הטיפול בדו"ח שהוזן

ולדעת בדיוק מה הסטאטוס העדכני שלו.

אין חובה להיות חבר בנהג 10 בזמן הטיפול המשפטי, אך בכדי לקבל מידע אודות מצב

הטיפול בדו"ח תידרש להתקשר אלינו טלפונית בעלות של 5 ₪ לדקת שיחה בעוד

שחברי נהג 10 יוכלו באופן פשוט להיכנס למערכת ולצפות בסטאטוס הטיפול בדו"ח

בכל זמן ומכל מקום.

הטיפול המשפטי שניתן באמצעות עורך הדין יימשך עד לסיום הטיפול המשפטי, אך בכדי

לקבל מידע אודות מצב הטיפול בדו"ח תידרש להתקשר אלינו טלפונית בעלות של 5 ₪

לדקת שיחה בעוד שחברי נהג 10 יוכלו באופן פשוט להיכנס למערכת ולצפות בסטאטוס

הטיפול בדו"ח בכל זמן ומכל מקום.

מערכת נהג 10 היא מערכת הגורמת להפחתת ביצוע עבירות תנועה וכן מערכת

המקשרת בין נהגים לעורך דין לצורך טיפול בדו"חות משטרה עם קנס ונקודות. מערכת

זו מספקת כלים המאפשרים לנהוג בצורה נכונה יותר ומידע המאפשר למנוע קבלת

דו"ח. בנוסף המערכת מאפשרת העברת דו"ח הכולל קנס ונקודות לעורך דין לצורך

טיפול משפטי וכן היא מספקת מידע אודות מצב הטיפול המשפטי בדו"ח שהועבר לטיפול

משפטי באמצעות המערכת.

יהיה ניתן להעניק טיפול משפטי בדו"חות עם נקודות וקנס שהתקבלו וזאת במחיר נמוך

משמעותית ממחיר השוק.

ללא העתק ברור של הדו"ח לא יהיה ניתן להגיש בקשה להישפט באמצעות מערכת

נהג 10. במידה והדו"ח אבד ניתן יהיה לגשת אל תחנת משטרת ישראל הקרובה אליך

ולבקש העתק של הדו"ח שקיבלת.

באמצעות העתק הדו"ח יהיה ניתן להגיש בקשה להישפט באמצעות מערכת נהג 10.

מהרגע שמוגשת בקשה להישפט ניתן טיפול מקיף על הדו"ח בכללותו. במידת האפשר

הקנס יופחת או אף יבוטל, אך במקרים מסוימים הקנס אף עשוי להיות מוגדל.

ב-99.9% מהדו"חות שהועברו לטיפול עורך הדין נמחקו הנקודות ועל כן לא ניתן להבטיח

באופן מוחלט את מחיקת הנקודות, אך מתוך 1,000 דו"חות לפחות ב-999 מקרים ימחקו

הנקודות.

הגשת בקשה להישפט משמעותה רצון הנהג להישפט על כל הדו"ח, הן על הקנס

שהוטל והן על הנקודות. עורך הדין המטפל בדו"ח בוחן את כלל הראיות שנמצאות בתיק

ופועל על פי ראיות אלו. ברוב התיקים יהיה ניתן למחוק את הנקודות בלבד ולא את

הקנס, אך בתיקים בהם יהיה אפשר לבטל את הקנס הוא גם יבוטל.

לא! את הקנס לא משלמים! מהרגע שהדו"ח הועבר לטיפול של עורך דין כל הדו"ח

מוקפא כולל הקנס וזאת עד לסיום ההליך המשפטי. בסיום ההליך המשפטי תקבל

הודעה בדבר אופן סיום הטיפול ובמידת הצורך כיצד יהיה ניתן לשלם את הקנס שהוטל.

לצורך טיפול בדו"ח באמצעות מערכת נהג 10 יש צורך בהתקיימות 2 תנאים:

1. ממועד קבלת הדו"ח לא חלפו יותר מ-90 ימים.

2. הקנס הנלווה לדו"ח לא שולם.

רק נהג שעומד בשני תנאים אלו יהיה ניתן למחוק לו את הנקודות הנלוות לדו"ח.

במידה ובסופו של ההליך המשפטי הוטל קנס אתה תקבל על כך הודעה עם הסבר

מפורט על מועד התשלום ואופן תשלומו.

בכל מקרה הקנס ישולם אך ורק לאחר סיום הטיפול המשפטי ולא לפני.

באמצעות כניסה למערכת נהג 10 יהיה ניתן לעבור לצפייה במצב הטיפול בדו"ח שלך,

שם תוכל לצפות בכל המידע הרלוונטי אודות הטיפול בדו"ח. כולל סטאטוס מצב טיפול

נוכחי.

הפרטים האישיים שלך, מלבד מספר תעודת הזהות שלך (את מספר תעודת הזהות לא

יהיה ניתן לשנות), ניתנים לשינוי באזור האישי לאחר הכניסה למערכת.

במידה והבן שלך הוא לא חבר בנהג 10 לא יהיה ניתן להעביר את הדו"ח שלו לטיפול

באמצעות מערכת נהג 10.

מערכת נהג 10 דו"חות שאתה קיבלת בלבד.

בכדי שיתאפשר לך להשתמש במערכת נהג 10 ולהעביר דו"ח שקיבלת לטיפול,

הפרטים שהוזנו במערכת נהג 10 יהיו חייבים להיות זהים לפרטי מקבל הדו"ח. על כן

מאוד חשוב למלא את הפרטים האישיים במדויק.

נהג 10 תגרום לך להמשיך ולא לקבל דו"חות תנועה. על פי הסטטיסטיקה 1 מכל 2

נהגים במדינת ישראל עתיד לקבל דו"ח תנועה ועל כן נהג 10 תגרום לכאלה שלא

קיבלו דו"חות בעבר להמשיך ולא לקבל דו"חות גם בעתיד וזאת למרות האכיפה

ההולכת וגוברת. בנוסף במידה ולמרות הכל בסופו של דבר תקבל דו"ח אתה תוכל

לזכות בהנחה משמעותית בעלויות הכרוכות בטיפול המשפטי בדו"ח התנועה.

דמי החברות נגבים באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד. מידי חודש יחויב כרטיס

האשראי בסך של שקל 1 בלבד.

התשלום הוא קבוע ולא משתנה כלל.

לא. עלות הטיפול המשפטי קבועה וידועה מראש ולא תשתנה. לא יתווסף אל עלות

הטיפול המשפטי כל תשלום נוסף שנועד לצורכי הייצוג המשפטי.

בתשלומים מקוונים אין אפשרות לשלם עם אשראי שהונפק בחוץ לארץ, אשראי מסוג

דיירקט או אשראי נטען של הדואר.

לכן בעבור השירות ניתן לשלם באמצעות כל כרטיס אשראי שהונפק בישראל למעט

אמריקן אקספרס, כרטיס מסוג דיירקט וכרטיס אשראי נטען.

​​​כמובן, עליך להיכנס למערכת​ ובעמוד פרטים אישיים תוכל לשנות את פרטי התשלום

שלך.

הודעת שגיאה עשויה להיות סירוב מחברת האשראי לביצוע העסקה או לחלופין טעות

בהקלדת פרטי האשראי.

נסה להזין את פרטי האשראי פעם נוספת או לחלופין להשתמש בכרטיס אשראי אחר.

במידה והודעת השגיאה חוזרת על עצמה יהיה עליך לפנות אל חברת האשראי לבירור

הסיבה.

לאחר אישור התשלום וקליטתו במערכת תישלח אליך החשבונית אל כתובת הדואר

האלקטרוני שהזנת בהרשמתך.

מידי חודש כרטיס האשראי שלך יחויב בסך של שקל 1 וזאת בעבור דמי החבר. חשבונך

יחויב במועד חיוב האשראי שלך בבנק.

לצורך מחיקת הנקודות הנלוות לדו"ח שקיבלת יש צורך להוביל, לכל הפחות, לשינוי

סעיף העבירה הרשום בדו"ח שקיבלת. רק הרשעה בעבירה שאין לצידה נקודות משרד

הרישוי תוביל לביטול הנקודות שנלוות לדו"ח.

את שינוי סעיף העבירה ניתן להשיג רק באמצעות פניה אל בית המשפט ועל כן יש צורך

בהגשת בקשה להישפט.

ברוב המוחלט של התיקים לא נדרשת התייצבות בפני בית המשפט ועל כן מירב

הסיכויים הם שלא תידרש להתייצב בפני בית המשפט למועד הדיון שייקבע.

בכל מקרה אל מועד הדיון הראשון בתיק לא נדרשת התייצבות מצדך ורק לאחר מכן,

במידה ואכן תידרש לכך, תוזמן באמצעות משרד עורכי הדין.

ברוב התיקים יהיה ניתן למחוק את הנקודות בלבד ולא את הקנס, אך בתיקים בהם יהיה

אפשר להפחית/לבטל את הקנס הוא יופחת/יבוטל.

באמצעות כניסה למערכת נהג 10 יהיה ניתן לעבור לצפייה במצב הטיפול בדו"ח שלך,

שם תוכל לצפות בכל המידע הרלוונטי אודות הטיפול בדו"ח. כולל סטאטוס מצב טיפול

נוכחי.

במידה וקיבלת מכתב כלשהו הקשור לדו"ח שהועבר לטיפולנו, תוכל להיכנס למערכת

ולסרוק אותו במקום המיועד לכך בעמוד הדו"ח הרלוונטי.

בשלב הראשון תוגש בקשה להישפט אל משטרת ישראל, בשלב זה מתקבל אישור

פורמאלי שהבקשה הוגשה.

לאחר מכן משטרת ישראל עתידה לאשר את קבלת הבקשה להישפט באמצעות

מכתב שמודיע שהבקשה להישפט התקבלה וכי היא תטופל בהמשך.

בשלב הבא משטרת ישראל תשלח זימון לבית המשפט באמצעות דואר רשום אל

כתובת הנהג הרשומה במשרד הפנים.

קבלת הזימון לדין הוא השלב החשוב ביותר בהליך הטיפול בדו"ח ועליך לדאוג לסרוק

אותו במקום המיועד בעמוד הדו"ח הרלוונטי וזאת לאחר הכניסה למערכת.

לאחר קבלת הזימון לדין הטיפול מצוי במשרד עורכי הדין כאשר השלב הבא הוא הודעה

על אופן סיום התיק.

לא. ללא העתק ברור של הדו"ח לא יהיה ניתן להגיש בקשה להישפט באמצעות

המערכת.

עליך לגשת אל תחנת משטרת ישראל הקרובה אליך ולבקש העתק של הדו"ח

שקיבלת.

באמצעות העתק הדו"ח יהיה ניתן לחזור לתהליך הגשת הבקשה להישפט במערכת.

לא. התשלום הוא עבור השירות המשפטי בלבד. בסוף התהליך המשפטי תקבל הודעה

על גובה תשלום הקנס ואופן תשלומו במידה ואכן יוטל קנס.

לא. עלות הטיפול המשפטי קבועה וידועה מראש ולא תשתנה. לא יתווסף אל עלות

הטיפול המשפטי כל תשלום נוסף שנועד לצורכי הייצוג המשפטי.

בדרך כלל הזימון לדין מתקבל תוך כ-3 חודשים ממועד הגשת הבקשה להישפט. ייתכנו

מקרים בהם הזימון לדין יתקבל בשלב מוקדם יותר או בשלב מאוחר יותר.

המועד המקסימאלי שבו יתקבל הזימון לדין הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה להישפט.

אני מעביר עכשיו את הדו"ח שקיבלתי לטיפול. בעוד מספר ימים יעבור תאריך התשלום

של הקנס האם עליי לשלם אותו לפני שיחלוף המועד?

לא! את הקנס לא משלמים! מהרגע שהדו"ח הועבר לטיפולנו כל הדו"ח מוקפא כולל

הקנס וזאת עד לסיום ההליך המשפטי. בסיום ההליך המשפטי תקבל הודעה בדבר אופן

סיום הטיפול ובמידת הצורך כיצד יהיה ניתן לשלם את הקנס שהוטל.

מרגע העברת הדו"ח לטיפולנו כל הדו"ח מוקפא כולל הנקודות והקנס וזאת עד לסיום

ההליך המשפטי.

מרגע העברת הדו"ח לטיפולנו כל הדו"ח מוקפא כולל הנקודות והקנס וזאת עד לסיום

ההליך המשפטי.

במהלך תקופה זו לא מועבר כל דיווח אל משרד הרישוי ועל כן הוא לא יופיע שם כלל.

במשטרת ישראל הדו"ח יופיע ויוגדר כתיק מב"ד (ממתין לבירור הדין).

לצורך מחיקת הנקודות הנלוות לדו"ח שקיבלת יש צורך להוביל, לכל הפחות, לשינוי

סעיף העבירה הרשום בדו"ח שקיבלת. רק הרשעה בעבירה שאין לצידה נקודות משרד

הרישוי תוביל לביטול הנקודות שנלוות לדו"ח.

את שינוי סעיף העבירה ניתן להשיג רק באמצעות פניה אל בית המשפט ועל כן יש צורך

בהגשת בקשה להישפט.

הטיפול המשפטי כולל בחינה מדוקדקת של כל הפעילות של השוטר במהלך האירוע

שהוביל לקבלת הדו"ח. ולכן גם במידה והשוטר טוען שראה אותך מבצע עבירה הוא

צריך להוכיח זאת, ללא הוכחה מספקת יהיה ניתן להוביל למחיקת הנקודות.

ב99.9% מכלל הדו"חות אפשרי למחוק את הנקודות.

הטיפול המשפטי כולל בחינה מדוקדקת של כל הפעילות של השוטר במהלך האירוע

שהוביל לקבלת הדו"ח. ולכן גם במידה והשוטר טוען שראה אותך מבצע עבירה הוא

צריך להוכיח זאת, ללא הוכחה מספקת יהיה ניתן להוביל למחיקת הנקודות.

ב99.9% מכלל הדו"חות אפשרי למחוק את הנקודות.

העובדה שקיים צילום המתעד לכאורה את ביצוע העבירה אינו אומר באופן חד משמעי

כי העבירה אכן בוצעה ואנחנו בוחנים את תקינות מכשיר הצילום, כמו כן אנחנו בודקים

את הטיפול השוטף במצלמה ועוד.

על כן העובדה שעבירה לכאורה תועדה במצלמה אין בכך כדי לבטל את אפשרות

מחיקת הנקודות.

כן. מחקנו נקודות במאות דו"חות בעבר באחוזי הצלחה של מעל ל-99.9%.

שאלה נוספת לאנשים שהגישו בקשה להישפט לבד

בכדי להעביר את הדו"ח לטיפולנו וליידע את הגורמים הרלוונטיים שמשרדנו מטפל

בדו"ח יש צורך להגיש בקשה להישפט באמצעותנו. מדובר בהליך קצר שמאפשר לנו

לדאוג למחוק לך את הנקודות.

שאלות נוספות לאנשים שהגיעו לאחר קבלת הזימון לדין

לא. אין צורך שתגיע אל מועד הדיון. משרדנו יטפל בכל הליך הייצוג ובמידת הצורך ניצור

עימך קשר או לחלופין תקבל בהמשך הודעה על אופן סיום הטיפול המשפטי.

כן, יהיה ניתן להעביר את הדו"ח לטיפולנו ואנחנו נדאג לכל ההליך המשפטי וזאת גם אם

הדיון קבוע למחר.

לאחר קבלת הטיפול תישלח אליך הודעה שאכן הדו"ח הועבר לטיפולנו וכך גם תדע

שאנו אכן מטפלים בתיק שלך.

ראשית אין כל מניעה מייצוג עצמי. אתה בהחלט יכול לגשת אל בית המשפט בעצמך.

באמצעות השירות שאנו מציעים אתה משלם סך של 500 ₪ פלוס מע"מ אשר כוללים
את כל הדיונים בתיק וזאת, ברוב המוחלט של התיקים, מבלי שתצטרך להגיע אל בית
המשפט כלל.

מכאן שבאמצעות השירות שלנו אתה חוסך את עלויות ההגעה אל בית המשפט, ואת ימי
העבודה שתחסיר בשל הצורך להגיע אל בית המשפט, והחשוב ביותר הסיכוי שלך
למחוק את הנקודות באמצעותנו גבוה באופן משמעותי מהסיכוי שלך למחוק את
הנקודות בעצמך.

תאריך ביצוע העבירה מאפשר לנו לברר כבר בשלב הראשוני האם ישנה אפשרות
שחלף המועד להגשת הבקשה להישפט ולמנוע ממך לשלם עבור השירות המשפטי
שלא לצורך.

במידה וחלף המועד להגשת הבקשה להישפט הבקשה תידחה על ידי משטרת ישראל
ואנו לא נוכל למחוק בעבורך את הנקודות.

בנוסף לתשלום עבור התהליך בסך של 500 ₪ פלוס מע"מ אתה תצטרך לשלם את
הקנס המקורי של הדו"ח, עד למועד האחרון לתשלומו ובמידה ומועד זה עבר, גם כפל
קנס וכל זאת בנוסף לנקודות הנלוות לדו"ח.

תשלום הקנס מהווה הודאה בביצוע העבירה והוא גורם לסגירת התיק נגדך ורישום
הנקודות הנלוות במשרד הרישוי.

במידה ושילמת את הקנס הבקשה להישפט תידחה על ידי משטרת ישראל ואנו לא נוכל
למחוק בעבורך את הנקודות.

לא! את הקנס לא משלמים! מהרגע שהדו"ח הועבר לטיפולנו כל הדו"ח מוקפא כולל
הקנס וזאת עד לסיום ההליך המשפטי. בסיום ההליך המשפטי תקבל הודעה בדבר אופן
סיום הטיפול ובמידת הצורך כיצד יהיה ניתן לשלם את הקנס שהוטל.

ראשית אין חובה לתאר את האירוע. ישנם מקרים מסוימים בהם היו התרחשויות חריגות
שלא תהיה לנו דרך לדעת עליהם אלמלא תספר לנו.

תוכל לכתוב כל דבר שלדעתך הוא חריג או כל סיבה שהדו"ח שקיבלת לא היה אמור
להתקבל.

לאחר סיום תהליך הגשת הבקשה להישפט תוכל להיכנס למערכת לעמוד הדו"ח
הספציפי ושם להעלות את המדיה במקום המיועד לכך.

בכדי שנוכל לייצג אותך בבית המשפט ולהוביל למחיקת הנקודות אנו נדרשים לדעת מי
אתה ומה מצבך האישי ולכן אנו נדרשים לפרטייך האישיים.

חשוב שפרטייך יהיו מדויקים שאם לא כן הדבר עשוי לפגום בייצוג המשפטי.

ברישיון הנהיגה שלך בסעיף 4d מופיע מספר רישיון הנהיגה שלך. בנוסף על גבי הדו"ח
עצמו בסעיף הפרטים האישיים בחלק העליון של הדו"ח בצד שמאל מופיע מספר רישיון
הנהיגה.

ייפוי הכוח מאפשר לנו לייצג אותך בבית המשפט, ולהגיש בעבורך את הבקשה להישפט
מבלי שתצטרך לעשות דבר בעצמך. ללא ייפוי כוח לא אנו לא נוכל לטפל בעבורך
בדו"ח.

בכדי להגיש את הבקשה להישפט יש צורך לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות של
בעל הדו"ח. כמו כן צילום זה מאפשר את אימות החתימה שלך על גבי ייפוי הכוח וזאת
מבלי שתצטרך להגיע פיזית בכדי לחתום עליו.

ללא העתק ברור של הדו"ח לא יהיה ניתן להגיש בקשה להישפט באמצעותנו. במידה
והדו"ח אבד ניתן יהיה לגשת אל תחנת משטרת ישראל הקרובה אליך ולבקש העתק
של הדו"ח שקיבלת ולאחר מכן לחזור בשנית על תהליך זה.

במצב כזה משטרת ישראל תדחה את הבקשה להישפט ואנו לא נוכל למחוק בעבורך
את הנקודות.

בנוסף לתשלום עבור התהליך בסך של 500 ₪ פלוס מע"מ אתה תצטרך לשלם את
הקנס המקורי של הדו"ח, עד למועד האחרון לתשלומו ובמידה ומועד זה עבר, גם כפל
קנס וכל זאת בנוסף לנקודות הנלוות לדו"ח.

שאלה להליך של הגשת בקשה עצמית

לאחר סיום תהליך הגשת הבקשה להישפט תוכל להיכנס למערכת אל העמוד הרלוונטי
לדו"ח ולסרוק אותו במקום המיועד לכך.

בתשלומים מקוונים אין אפשרות לשלם עם אשראי שהונפק בחוץ לארץ, אשראי מסוג
דיירקט או אשראי נטען של הדואר.

לכן בעבור השירות ניתן לשלם באמצעות כל כרטיס אשראי שהונפק בישראל למעט
אמריקן אקספרס, כרטיס מסוג דיירקט וכרטיס אשראי נטען.

בנוסף ניתן לשלם באמצעות פייפאל את עלות השירות בתוספת עמלת פייפאל.

פייפאל גובה מבתי עסק עמלה גבוהה מאוד ועל כן במסגרת השירות המוזל שאנו
מציעים אין כל אפשרות לספוג עמלה זו. לאור כך לקוחות שיהיו מעוניינים לשלם
באמצעות פייפאל יידרשו לתשלום תוספת העמלה.

הודעת שגיאה עשויה להיות סירוב מחברת האשראי לביצוע העסקה או לחלופין טעות
בהקלדת פרטי האשראי.

נסה להזין את פרטי האשראי פעם נוספת או לחלופין להשתמש בכרטיס אשראי אחר.

במידה והודעת השגיאה חוזרת על עצמה יהיה עליך לפנות אל חברת האשראי לבירור
הסיבה.

לאחר אישור התשלום וקליטתו במערכת תישלח אליך החשבונית אל כתובת הדואר
האלקטרוני שהזנת בהרשמתך למערכת נהג 10.

אנו החלטנו להצטרף למיזם החברתי שמובילה נהג 10, מערכת נהג 10 מאפשרת לנו
להוזיל באופן משמעותי את עלויות הטיפול בדו"חות של קנס ונקודות ומשכך ההוזלה
שלנו מתורגמת להנחה בעבורך וכל זאת תוך מתן ייצוג מקצועי ממשרד המוביל בתחום
התעבורה בישראל.

לא. התשלום הוא עבור השירות המשפטי בלבד. בסוף התהליך המשפטי תקבל הודעה
על גובה תשלום הקנס ואופן תשלומו במידה ואכן יוטל קנס.

לא! התשלום עבור השירות המשפטי הוא ידוע וקבוע מראש ולא תידרש כל תוספת
תשלום בעד השירות המשפטי.

שאלות ותשובות